Seznam zpracovatelů

Druh zpracování

Zpracovatel

Cloudové služby

MICROSOFT, s.r.o.

Mzdová agenda

H Kutil s.r.o.

Účetní agenda

HOLBAN s.r.o.

Globální distribuční systém

Amadeus Czech Republic and Slovakia, s.r.o.