Ceník servisních poplatků poskytovaných služeb při zajišťování služebních cest

Ceník služeb platí tak, že za každou službu, pokud není dohodnuto s klientem konkrétní smlouvou jinak, bude účtován níže uvedený paušální servisní poplatek.

Rozsah služeb Servisní poplatek
Vystavení letenky – Svět 690
Vystavení letenky – Evropa 590
Vystavení letenky – Low cost dopravce 590
Změna letenky po vystavení 590
Storno letenky a vyžádání letištních tax u dopravce, refundace        á 690
Uplatnění – vyřízení voucheru u airlines                                                á 790
Seating, další dodatečné služby, online odbavení apod.                     á 350
Zprostředkovaní víz s letenkou 490
Vystavení bonusové letenky u letecké společnosti 790
Zprostředkovaní vlakových, autobusových a trajektových jízdenek 290
Zprostředkovaní rezervace hotelu, auta a transferu 390
Zprostředkovaní víz bez letenky 890
Opisy všech druhů dokladů vč. dop. zaslání (letenky, faktury atd.)  á 200
Vedení a správa měsíčních statistik (na vyžádání)Poskytnutí služby o víkendech a svátcích – příplatek 500

* Zaslání DHL, EMS nebo jiný kurýr v rámci ČR i celosvětově se řídí dle platných obchodních i cenových podmínek jednotlivých poskytovatelů, přičemž cena je klientovi vždy sdělena předem k odsouhlasení a je přímo přeúčtována klientovi.

Výše uvedené servisní poplatky se připočítávají k cenám za služby primárních dodavatelů, např. leteckých společností, hotelů, pojišťovnám, ambasádám apod. Poplatek je vždy za jednu službu, jeden úkon za jednu osobu. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. To je k cenám přičítáno dle platných zákonů o DPH ČR. Servisní poplatek spojený s mezinárodní leteckou dopravou je osvobozen od DPH.