Rekord v počtu odbavených cestujících

V roce 2019 odbavilo Letiště Václava Havla Praha 17 804 900 cestujících. Jedná se o nárůst oproti předešlému roku o 6%. Nejvyšší nárůst byl na dálkových letech a počítá se, že tento trend bude pokračovat i v roce 2020, protože se pro tento rok počítá s rozšířením dálkových destinací o Chicago a Hanoj.