Ceník servisních poplatků poskytovaných služeb při zajišťování služebních cest

Ceník služeb platí tak, že za každou službu, pokud není dohodnuto s klientem konkrétní smlouvou jinak, bude účtován níže uvedený paušální servisní poplatek.

Rozsah služeb Servisní poplatek
Vystavení letenky – Svět 690
Vystavení letenky – Evropa 590
Vystavení letenky – Low cost dopravce 490
Změna letenky po vystavení 590
Storno letenky a vyžádání letištních tax u dopravce 690
Rezervace konkrétního sedadla v letadle 250
Online odbavení 250
Zrušení online odbavení 490
Vystavení bonusové letenky u letecké společnosti 690
Zprostředkovaní vlakových, autobusových a trajektových jízdenek 290
Zprostředkovaní rezervace hotelu, auta a transferu 290
Zprostředkovaní víz bez letenky 890
Zprostředkování víz s letenkou 490
Vedení a správa měsíčních statistik (na vyžádání) 500

* Zaslání DHL, EMS nebo jiný kurýr v rámci ČR i celosvětově se řídí dle platných obchodních i cenových podmínek jednotlivých poskytovatelů, přičemž cena je klientovi vždy sdělena předem k odsouhlasení a je přímo přeúčtována klientovi.

Výše uvedené servisní poplatky se připočítávají k cenám za služby primárních dodavatelů, např. leteckých společností, hotelů, pojišťovnám, ambasádám apod. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. To je k cenám přičítáno dle platných zákonů o DPH ČR. Servisní poplatek spojený s mezinárodní leteckou dopravou je osvobozen od DPH.