Letecká daň

Některé státy EU zavedly již dříve takovouto daň, která zdražuje letenky o 2 – 45 EUR. Každý stát má jinou strategii. Někdo tyto daně vybírá pouze za krátké lety, aby tím cestující přiměly využívat vlakovou dopravu, jiné je vybírají za všechny lety bez rozdílu. Průkopníkem ve vybírání leteckých daní bylo Holandsko, které je zavedlo již v roce 2008. Nejmladším výběrčím se má stát od dubna tohoto roku Belgie.