Korean Air mění výši letištní taxy pro tranzitní cestující v Curychu

Letecká spoleřčnost Korean Air zavádí novou letištní taxu (Airport Passenger Security and Noise Charge) pro všechny tranzitní cestující na letišti Curych.

Původní taxa byla v nulové výši, nově je zpopatněna.

Tato změna je platná pro odlety i vystavené letenky s okamžitou platností.