Cesty do Rakouska – možnosti letů z/do Vídně

Pro cesty z České republiky do Rakouska platí že, cestující musí předložit atest o neinfikovanosti koronavirem, který nesmí být starší než 4 dny.

Formulář tohoto atestu ( Medical certificate ) je dostupný ke stažení v němčině a angličtině na webových stránkám Ministerstva zahraničí ČR.

Pokud cestující tento atest nepředloží, nebude mu umožněn vstup do Rakouska.

Osoby, které mají v Rakousku hlavní či vedlejší pobyt, nebo zde běžně pobývají, mohou do země vstoupit i bez tohoto atestu., ale s nutností bezodkladné 14 denní karantény a tuto skutečnost potvrdí vlastnoručním podpisem.

Osoby, které Rakouskem pouze projíždějí, nemusí předkládat atest o neinfikovanosti ani jít do karantény, pokud průjezd proběhne bez zastávky a je zajištěn také výjezd ze země (že chcete zemí pouze tranzitovat, dokládáte např. dostatkem paliva v nádrži).

V případě vstupu do Rakouska a průjezdu Rakouskem je také doporučeno mít u sebe již vyplněné formuláře „Prohlášení o vstupu a průjezdu“ , které jsou také ke stažení na webu Ministerstva zahraničí ČR v češtině a němčině.

Výše uvedená pravidla se nevztahují  na:

– přepravu zboží,

– na cesty v rámci průmyslové a obchodní činnosti (gewerblicher Verkehr) s výjimkou přepravy osob,

– na cesty z důvodů hodných zvláštního zřetele v rodinném kruhu – nutno spolehlivě prokázat při hraniční kontrole, např. prostřednictvím vyplnění podobného formuláře, jako je uveden ZDE,

– na repatriační jízdy a osoby, které jedou vyzvednout své příbuzné na letiště Schwechat,

– na pendlery (viz samostatný článek pravidel pro pendlery),

– na české žáky a studující v Rakousku  (viz samostatný článek pravidel pro žáky a studenty).

Pro výše uvedené výjimky není potřeba atest o neinfikovanosti koronavirem, ani není vyžadována karanténa.

Nicméně řidiči a obslužný personál nákladních vozidel a pendleři mohou být podrobeni zdravotní kontrole na hranicích (měření tělesné teploty).

PODROBNOSTI O MOŽNOSTECH DOPRAVY :

VLAKOVÁ a AUTOBUSOVÁ doprava je mezi Rakouskem a Českou republikou, Slovenskem, Slovinskem, Itálií, a Švýcarskem zatím zastavena.

Doprava mezi Rakouskem a Maďarskem, resp. Německem je omezena.

LETECKÁ doprava je dostupná, ale stále ve velmi omezením režimu.

Aktuálně nesmí v Rakousku přistát lety sloužící přepravě osob z Francie, Itálie, Nizozemska, Ruska, Ukrajiny, Španělska, Švýcarska, Velké Británie, Číny a Íránu.

Je možné například využít pravidelné linky letecké společnosti Lufthansa do Frankfurtu, Eurowings do Hamburgu, Belavia do Minsku nebo Ethiopian Airlines do Addis Ababa.

Vídeňské letiště nyní nabízí cestujícím možnost podstoupit testování na COVID-19 (test PCR) přímo na místě na letišti.

Výsledky testů budou k dispozici v rámci asi tří hodin. Pokud se ukáže, že test je negativní, cestující nemusí zůstat v karanténě 14 dní po příjezdu do Rakouska.

Všechny informace naleznete na www.viennaairport.com/pcrtest

Občané ČR přilétající do Vídně musí předložit atest o neinfikovanosti koronavirem, který nesmí být starší než 4 dny.

Pokud jej nemají, musí se sami izolovat ve vhodném ubytování, které nesmí opustit po dobu 14 dní (doba v karanténě se může zkrátit, pokud v jejím průběhu bude daná osoba otestována na nákazu s negativním výsledkem). To neplatí, pokud je zajištěno jejich bezodkladné vycestování z Rakouska.

Občan ČR, který jede vyzvednout na mezinárodní letiště ve Vídni svého rodinného příslušníka (potomky, rodiče, manžele), může na letiště vycestovat za předpokladu, že na hranici předloží letenku/palubní vstupenku svého rodinného příslušníka, který přilétá do Vídně, a doloží příbuzenský vztah. Pokud nebude v Rakousku pobývat déle než 24 hodin, nemusí ani v Rakousku, ani po návratu do ČR do karantény.

Ti cestující, kteří ale přiletí do Vídně a poté budou pokračovat do České republiky, musí při vstupu do České republiky buď předložit potvrzení o absolvování PCR testu nebo oznámit vstup na území České republiky místně příslušné krajské hygienické stanici, bezodkladně se podrobit PCR testu a potvrzení o jeho absolvování této stanici předložit nejpozději do 72 hodin od vstupu na území České republiky.

Občané ČR, nacházející se v Rakousku, mohou pro návrat do ČR využít rakouskou vnitrostátní dopravu, např.  jet vlakem z Franz-Josef-Bahnhof ve Vídni do Gmündu a tam přejít pěšky hranice do Českých Velenic.

Na hranice České republiky je možné také případně cestovat i taxíkem.