Bezpečnostní kontroly odbavených zavazadel na letišti Václava Havla Praha

Z důvodu zajištění větší bezpečnosti budou od května bezpečnostní technici na letišti Václava Havla Praha nahlížet i do zavazadel, která jsou odbavena do zavazadlového prostoru letadel. Zavazadla budou kontrolvána na stopy po výbušninách.

Detekce stop po výbušninách se od září 2015 provádí u osob a příručních zavazadel. Kontrola, kterou cestující mohou znát například z letišť v USA, Rakousku, Německu nebo Švýcarsku, probíhá tak, že bezpečnostní pracovník zavazadlo otevře, získá stěrem z jeho obsahu kontrolní vzorek a v detektoru prověří možnou kontaminaci s výbušným materiálem. Celý proces otevření zavazadla, získání stěrů, vyhodnocení a opětovné zavření zavazadla trvá okolo 10 minut a probíhá bez přítomnosti cestujícího. Kontroly by neměly mít dopad na rychlost a plynulost odbavení cestujících.

Abyste předešli možnému poškození zavazadla při detekční kontrole, doporučuje letiště používání kufrů s tzv. TSA zámky (jsou označeny červeným diamantem) balící fólie či visacích zámků, které je možné přeštípnout bez poškození zavazadla.

Při některých formách zabezpečení (integrovaný zámek bez tzv. TSA) může během otevření zavazadla dojít k jeho poškození a nemožnosti toto zavazadlo znovu uzavřít a uzamknout. V takovém případě bude zavazadlo kromě ochranné fólie vybaveno také stahovacími popruhy s logem Letiště Praha.