KONEC NOUZOVÉHO STAVU A MOŽNOST CESTOVÁNÍ DO CHORVATSKA

V neděli 17. 5. 2020 byl ukončen nouzový stav a podmínky pro vstup na území České republiky a karanténní opatření jsou od 18. 5. 2020 upraveny ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví.

Nicméně i nadále doporučuje Ministerstvo zahraničí ČR cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě.

Před cestou je nutné se informovat na aktuální situaci  v konkrétním zemi ( včetně tranzitních zemí ). Informace o podmínkách ke vstupu do jednotlivých zemí jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách příslušných zastupitelských úřadů.

V platnosti zůstává také pro osoby vstupující na území ČR ( kromě výjimek ) povinnost předložit při vstupu potvrzení o negativním RT-PCR testu na COVID 19 ne starší než 4 dny, nebo nahlásit svůj vstup krajské hygienické stanici, která rozhodne o karanténním opatření.

CHORVATSKO

Od 10.5.2020 je umožněn vstup do Chorvatska občanům členských států EU a jejich rodinným příslušníkům a občanům třetích států s dlouhodobým pobytem buď na základě příslušných směrnic EU nebo na základě národních víz členských států EU,  ovšem pouze v případě, že je to s cílem hospodářské činnosti nebo z vážných osobních důvodů, což dotyčný musí dokázat některým z následujících způsobů:

– dokumentací potvrzující  vlastnictví nemovitosti na území Chorvatska či plavidla (případně plavidla v leasingu)

– dokumentací potvrzující, že se má  zúčastnit pohřbu

– dokumentací dokazující  pozvání k cestě do Chorvatska či obchodní schůzce ze strany hospodářského subjektu, který na tom má zájem

Dne 14.5.2020 Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky potvrdilo, že bude vstup občanům EU na území Chorvatska umožněn i po předložení potvrzení o rezervaci ubytování v ubytovacím zařízení.

Všichni takto přijíždějící občané cizích států mají být při překročení hranice evidováni s uvedením adresy, kde budou ubytováni, včetně kontaktního telefonního čísla a doby pobytu, resp. data plánovaného vycestování z Chorvatska. Během pobytu v Chorvatsku musí přicestovavší osoby dodržovat pravidla stanovená Chorvatským ústavem veřejného zdraví, se kterými je nutné se před cestou podrobně seznámit.

Ostatní osoby, které nespadají do výše uvedených kategorií a tudíž nemají k dispozici některý z uvedených dokumentů, nicméně mají neodkladnou osobní záležitost, popř. podnikatelský/obchodní  důvod k cestě do Chorvatska, musí před cestou kontaktovat s žádostí (ve které uvedou důvody cesty) o vstup chorvatské Ministerstvo vnitra na e-mailové adrese uzg.covid@mup.hr a Ministerstvo se následně k žádosti vyjádří.

Od 11.5.2020 zrušilo také Chorvatsko povinou čtrnáctidenní domácí izolaci pro osoby, které do Chorvatska přicestují ze zahraničí a ke vstupu do Chorvatska se  nevyžaduje předchozí ani následné testování na přítomnost viru.