Vyšší cena ropy zdražuje letenky v USA. V Česku se zdražuje minimálně

Cena ropy se v USA od jara zvedla o 39%. To se promítá do cen letenek společnosti Delta Air a American Airlines. Ti ve snaze zabránit strátám uvažují vedle zdražování i o rušení nevytížených letů a dokonce o snížení bonusů svých zaměstnanců.
V Čechách došlo jen k nepatrnému navýšení cen letenek a to v řádu korun, maximálně stokorun. Vyšší cena nadto nemusí mít spojitost s cenou ropy, kterou mají dopravci ve většině případů dlouhodobě zafixovanou. Může se jednat o reakci na konkurenci a také o sezónní poptávku. Například do žádaných prázdninových destinací stoupl prodej letenek o 50%.