V USA zvyšují kompenzace za odepření nástupu do letadla

Běžná praxe leteckých společností po celém světě je prodat více letenek než je počet sedadel v letadle, což vychází ze zkušenosti, že se k vypravenému letu většinou všichni cestující nedostaví.
V případě, že se dostaví všichni cestující a jejich počet převýší počet sedadel, je některým odepřen nástup do letadla nebo jsou cestující vybídnuti k dobrovolnému uvolnění místa.
Cestující mají v tomto případě v USA nárok na vyšší kompenzaci, než v Evropě.

Podle evropského nařízení, které je platné pro všechny lety z EU, mají cestující v případě odepření nástupu na palubu nárok na kompenzaci, která je upravená délkou letu v rozmezí EUR 250 – 600.
Pro lety v USA požadují tamní úřady maximální částku USD 1350.
Jednotlivé letecké společnosti na tento požadavek reagují různě a již nyní svá maxima zvedají.
Např. Delta Airlines zveřejnila svůj maximální limit ve výši USD 9950. Tato částka však musí být individuálně schválena nadřízeným letištního personálu.

Americké aerolinky také nastavují nová pravidla, že nikdo, kdo je již na palubě letadla, z něj z důvodu přeplněného letu, nemůže být vyveden.