USA – změny ve vízovém programu

Spojené Státy Americké zavedly od 21.ledna 2016 změny vízového režimu na základě Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015.

 

Podle tohoto předpisu nejsou nadále oprávněni cestovat do USA na základě Visa Waiver Program (pouze s registací ESTA):
– občané států zařazených do bezvízového programu, kteří cestovali nebo pobývali v Iránu, Iráku, Súdánu nebo Sýrii po 1. březnu 2011 včetně (s výjimkou pro cesty za diplomatickými nebo vojenskými účely ve službách země zařazené do bezvízového programu)  

– občané států zařazených do bezvízového programu, kteří jsou zároveň státními příslušníky Iránu, Iráku, Súdánu nebo Sýrie
Tyto osoby jsou nadále oprávněné žádat o víza obvyklým imigračním způsobem na ambasádách a konzulátech. V případě naléhavé cesty za obchodním, zdravotním nebo humanitárním účelem, jsou ambasády a konzuláty USA připraveny vyřizovat žádosti ve zrychleném řízení.
Od 21. ledna 2016, bude cestujícím, kteří jsou aktuálně držiteli dvojího občanství jednoho z těchto čtyř států uvedených výše a mají aktuálně platné Electronic System for Travel Authorizations (ESTAs), jejich aktuální ESTA zrušena.