Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA) zveřejnilo zprávu, ze které vyplývá, že v roce 2017 bylo poprvé po celém světě přepraveno přes 4 miliardy cestujících

Zatímco v roce 2000 cestoval v průměru každý člověk jednou za 43 měsíců, tak v loňském roce to bylo již každých 22 měsíců. Celkový počet cestujících pak meziročně vzrostl o 7,3%. K největšímu nárůstu došlo v regionu Asie a Tichomoří.