Kazachstán – změny ve vízové povinnosti pro občany ČR

Od 1. ledna 2017 mohou občané ČR cestovat do Kazachstánu bez víza na dobu 30 dnů.

Pokud hodlá cestující pobývat v Kazachstánu nepřetržitě více než 30 dnů, může požádat o jednovstupné vízum na 90 dnů, nebo o vícevstupné vízum na 90 dnů na období 3 let a to na Velvyslanectví Republiky Kazachstán v Praze

Adresa: Pod Hradbami 662/9, 160 00 Praha 6

Tel.: 233 375 642 (sekretariát velvyslance), 233 375 643 (konzulární oddělení), fax: 233 371 019,

E-mail: kzembas@gmail.com (velvyslanectví) a kazconsulprague@gmail.com.

Žádosti o udělení víza je možné podávat  v pondělí, středu a pátek od 09.00 do 12.00 hodin; výdej cestovních pasů probíhá v úterý a ve čtvrtek od 15.00 do 16.00 hodin. Při podávání žádostí o udělení víza je vyžadována osobní přítomnost a lhůta pro zpracování žádosti je nejméně 5 pracovních, resp. 7 kalendářních dnů.

Aktuální informace je možné nalézt na stránce http://www.kazembassy.cz/cz/content/konzularni-oddeleni/informace-ohledne-viza/pravidla-pro-udelovani-viz-republiky-kazachstan/.

Při příjezdu/příletu do Kazachstánu je občan povinen vyplnit migrační kartu, kterou odevzdá při opuštění území.

Překročení doby povoleného pobytu je ze strany odpovědných orgánů Kazachstánu důsledně kontrolováno a trestáno vysokou pokutou, kterou uděluje správní soud v řízení, které trvá minimálně jeden den. Není tedy  možné např. pokutu zaplatit na letišti a odletět plánovaným spojem.